Tin Tức

Máy CNC Quảng Cáo - Chuyên Cắt ALu, Mica, PVC, MDF,...

Máy CNC là gì?

CNC là viết tắt của Computer Numerical Control (điều khiển bằng máy tính). Nhằm điều khiển các máy móc khác với mục đích sản xuất (có tính lặp lại) các bộ phận kim khí (hay các vật liệu khác) phức tạp, bằng cách sử dụng các chương trình điều khiển chuyên dụng.

Có những loại máy CNC nào trong ngành quảng cáo?

  • Dựa vào động cơ người ta chia thành máy CNC động cơ bước (STEP) và động cơ SERVO.

Xem thêm: Sự khác nhau giữa máy CNC quảng cáo động cơ STEP và động cơ SERVO

  • Dựa vào công suất người ta cũng kia thành các loại máy CNC khác nhau như: Máy CNC 3,5 KW; 4,5 KW; 5,5 KW; 7,5 KW;…..
  • Ngoài ra, người ta còn dựa vào kích thước khổ làm việc để chia thành các loại máy CNC khác nhau. Phổ biến nhất là máy CNC 6090 (máy CNC mini) và máy CNC 1325

 

  •  

Ứng dụng của máy CNC trong ngành quảng cáo và nội thất:

 

 

 

Ngày Đăng : 09/06/2020 - 4:12 PM

0