Sản Phẩm

 • Ống Mica 20 MM - 30 MM - 60MM - 150 MM - 180 MM - 200 MM

 • Mã SP: Ống Mica

 • Tình trạng:

 • Mô tả: Ống Mica 20 MM - 30 MM - 150 MM - 180 MM - 200 MM Ống mica trong suốt độ dài 2m, độ dày 2mm

 • Lượt xem: 449 (Lượt)

 • Liên hệ
 • Đặt hàng
 • Ống Mica 20 MM - 30 MM - 60 MM - 150 MM -  180 MM - 200 MM 

  Sản phẩm khác

  0