Sản Phẩm

 • Bảng Thông Tin Chỉ Dẫn

 • Mã SP: bangtruapple

 • Tình trạng:

 • Mô tả:

 • Lượt xem: 200 (Lượt)

 • Giá củ: 680.000 Đ Giá bán: 660.000 Đ
 • Đặt hàng
 • Bảng thông tin chỉ dẫn thường được đặt ở các điểm giao dịch ngân hàng, địa điểm chăm sóc khách hàng.

  Bảng chỉ dẫn chứa các thông tin hướng dẫn khác nhau như trình tự làm thủ tục, trình tự làm việc. Ngoài ra bảng chỉ dẫn có thể chứa các thông tin như là sơ đồ tòa nhà, vị trí các phòng ban,

  Sản phẩm khác

  0