...

Quầy bán hàng lưu động - Vật tư quảng cáo Kim Tưởng

Quầy bán hàng lưu động - Vật tư quảng cáo Kim Tưởng loại bàn được dùng để samling, giới thiệu sản phẩm với nhiều mẫu mã đa dạng về kích thước, chất liệu: quầy bán hàng di động nhựa và quầy bán hàng di động sắt,.. tạo sự tiện lợi cho hoạt động kinh doanh phải di chuyển nhiều hay địa điểm kinh doanh không cố định