...

Dịch vụ Vật tư quảng cáo Kim Tưởng

Dịch vụ Vật tư quảng cáo Kim Tưởng áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến của máy cắt CNC điều khiển số hóa bằng máy tính, giải quyết hoàn toàn vấn đề: cắt tròn đều, elip, thẳng, cong bất kỳ, đường gấp khúc theo không gian 2D, 3D,...theo mô hình hoặc theo hình ảnh, vết cắt đẹp không có vết xước như máy thông thường.