...

Máy cắt Fiber - Vật tư quảng cáo Kim Tưởng

Máy cắt Fiber - Vật tư quảng cáo Kim Tưởng chuyên cắt kim loại tiên tiến nhất hiện nay và hệ thống truyền động vô cấp tốc độ cao và độ chính xác gần như tuyệt đối, máy có thể cắt và khoan lỗ hầu hết các loại vật liệu kim loại, không cần phải bảo trì hoặc điều chỉnh hệ thống gương phản chiếu do đó làm giảm đáng kể tỷ lệ lỗi máy và kéo dài tuổi thọ làm việc